B2B K2online


System B2B (business-to-business) K2online wspomaga współpracę przedsiębiorstwa z jego partnerami handlowymi.

Dzięki funkcjom wspierającym handel w firmie jest lepiej zorganizowany, absorbuje mniejszą liczbę pracowników, umożliwia kontrahentom sprawniejsze kupowanie towarów i usług.

System B2B K2online tworzą serwisy internetowe przeznaczone dla:

Partnera – składanie i monitorowanie zamówień bezpośrednio przez partnerów, kontrola rozrachunków

Handlowca przedsiębiorstwa – składanie zamówień przez handlowca w imieniu partnera lub kontrahenta

Celów administracyjnych – konfiguracja ustawień, definiowanie promocji, aktywnych sprzedaży itp.

Integracja systemu B2B z rozwiązaniami informatycznymi partnerów handlowych przez wymianę danych w formacie EDI pozwala na pełną automatyzację, choć wymaga dodatkowych działań wdrożeniowych.

System B2B K2online jest przystosowany do ścisłej współpracy z systemem ERP, który obsługuje wszelkie zadania realizowane wewnątrz firmy.

Dostępność platformy online 24/7/365

Podstawowe funkcje systemu B2B K2online realizują następujące zadania:

 • Obsługa sprzedaży towarów partnerom.
 • Ustalanie oferty cenowej dla partnerów.
 • Ustalanie poziomu dostępnych zapasów.
 • Ustalanie salda w rozliczeniach z partnerem.
 • Automatyczne przyjmowanie zamówień.
 • Informowanie pracowników magazynu o terminie dostawy towarów.
 • Automatyczne wystawianie dokumentów.
 • Informowanie o możliwości sprzedaży towarów
 • Proponowanie towarów z mniejszą rotacją.
 • Szacowanie możliwości sprzedaży towarów.
 • Rejestrację kontaktów z partnerami (spotkania, negocjacje, zawierane umowy).
 • Prezentację kontaktów z partnerami w formie raportów.
 • Rejestrowanie działań handlowców.