Firma K2online.pl

Futuristic technology interface

K2online.pl jest firmą, która dysponuje ponad 20-letnim doświadczeniem branżowym w obsłudze sieci handlowych, w zakresie dostarczania i wdrażania oprogramowania do kontroli i zarządzania sprzedażą.

W tej dziedzinie oferujemy rozwiązania, których celem jest uproszczenie procedur funk-cjonujących w salonach detalicznych z zachowaniem możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracowników, towarów oraz środków finansowych. Proponowane systemy zapewniają łatwą i niezawodną obsługę oraz dostarczają wieloprzekrojowych informacji wspierających procesy zarządcze. Nasze oprogramowanie działa w trybie on-line i posiada mechanizmy zapewnienia ciągłości pracy w sytuacjach utraty dostępu do sieci internetowej.

W zakresie współdziałania z systemami ERP posiadamy wiele interfejsów wymiany danych, które pozwalają na automatyczną lub manualną wymianę danych. Interfejs możemy rozwijać, modyfikować lub uzupełniać, tak aby zapewnić maksymalny poziom integracji.

K2online.pl to firma oraz serwis interneto-wy, który poza funkcjami informacyjnymi przetwa-rza importowane dane. Gromadzone informacje służą do przygotowywania raportów analitycz-nych dla kadry zarządzającej naszych Klientów.

Dokładamy jak najwięcej starań, aby przekazywane informacje miały ważny wymiar biznesowy. Dzięki temu mają one bezpośredni wpływ na zwiększenie rentowności oraz pomaga-ją podejmować ważne decyzje.

Jesteśmy producentem oferowanego oprogramowania, serwisu internetowego oraz niektórych urządzeń. Urządzenia są zawsze instalowane przez naszych serwisantów oraz objęte są gwarancją w czasie trwania umowy.

Wdrażając nasze rozwiązania, na bieżąco monitorujemy przez internet sprawność ich działania.

Nasz dział wsparcia oferuje pomoc serwisową przez całą dobę w trybie 24h przez 7 dni w tygodniu.