Program WebPOS


Program zarządzania sprzedażą WebPOS odpowiada za sprzedaż i obsługę klientów w sklepach detalicznych oraz punktach handlo-wych. Program umożliwia współpracę z kasami rejestrującymi, w tym ze zintegrowanymi urządzeniami typu kasa fiskalna po połączeniu z rejestratorem K2online a także z urządzeniami rozdzielnymi typu komputer PC razem z drukarką fiskalną.

Działanie w trybie on-line z zabezpieczeniem trybu sprzedaży w sytuacjach utraty połączenia z internetem.

 • Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi: drukarki fiskalne, kasy fiskalne, czytniki kodów kreskowych, terminale płatnicze, wagi elektroniczne.
 • Wystawianie paragonów fiskalnych.
 • Obsługa faktur, zwrotów i reklamacji
 • Kontrola i weryfikacja dostaw
 • Obsługa spisów z natury w wielu trybach: częściowym, sprawdzającym, ciągłym oraz zdawczo-odbiorczym
 • Rozbudowany program lojalnościowy.
 • Zaawansowane akcje promocyjne
 • Wygodne mechanizmy rabatowania
 • Wsparcie w formie aktywnej sprzedaży
 • Paragony zawieszone
 • Sprzedaż mobilna
 • Program uruchamiany na urządzeniach: PC, miniPC, tablet, smartphone
 • Program przygotowany dla systemów operacyj-nych: MS Windows, Linux, OS X, Android
 • Kontrola dostępu dla pracowników
 • Automatyczne raportowanie
 • Centralna konfiguracja i zarządzanie siecią
 • Program korzysta z ekranów dotykowych
 • Intuicyjny sposób obsługi
 • Wybór towarów wg EAN, PLU, nazwy, indeksu, z listy, z przycisków z obrazkami
 • Filtrowanie towarów wg różnych kryteriów
 • Pełna obsługa rozmiarówek
 • Obsługa kart stałego klienta
 • Bogate konfigurowanie rabatów
 • Uprawnienia pracowników do rabatów
 • Automatyczne akcje promocyjne
 • Wsparcie sprzedawcy aktywną sprzedażą
 • Rejestrowane operacje kasowe
 • Centralna obsługa wystawiania faktur, zwrotów i reklamacji
 • Centralne zarządzanie i konfiguracja systemu (brak konfiguracji w WebPOS)