Polityka prywatności

Niniejsze oświadczenie zastosowane jest między Użytkownikiem Serwisu i K2online.pl właścicielem i zarządcą Serwisu www.efektywnoscsprzedazy24.pl. Dotyczy ono wszelkich zebranych i użytych danych oraz informacji.

Korzystanie z niniejszego Serwisu i przekazywanie informacji przez Użytkownika Serwisu jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika Serwisu na zbieranie i wykorzystywanie danych przez K2online.pl zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.

Zarządca serwisu jest zobowiązany do zapewnienia łatwości korzystania ze strony, dostępności i najwyższego poziomu bezpieczeństwa podczas obsługiwania danych osobowych.

Zarządca serwisu zapewnia bezpieczeństwo i prywatność swoich klientów używając najlepszej dostępnej technologii systemów zabezpieczających. W celu użytkowania niektórych stron Serwisu, prosimy Użytkowników Serwisu o zarejestrowanie się.

Nie używamy danych bez zgody Użytkownika Serwisu do wysyłania ofert reklamowych oraz e-maili. Zarządca serwisu nie wysyła ofert i niepotrzebnych informacji w formie spamu. Informacje podane przez Użytkowników Serwisu będą wykorzystane tylko zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Poprzez rejestrację na naszej stronie i wprowadzenie danych osobowych natury prywatnej, Użytkownik Serwisu akceptuje warunki umowy polityki prywatności i zgadza się na przechowywanie przez jego danych. Gwarantujemy, że przetrzymywanie oraz wykorzystanie informacji podanych przez Użytkownika Serwisu zostanie zminimalizowane do niezbędnego zakresu.

Wszystkie informacje i dane przetrzymywane przez Administratora Serwisu są ściśle chronione prawem wewnętrznej polityki firmy oraz obowiązującego prawa. Wszyscy pracownicy Administratora Serwisu są świadomi obowiązujących praw,

Niniejsze oświadczenie o prywatności obowiązuje tylko w przypadku informacji zebranych od Użytkownika Serwisu podczas jego odwiedzin w Serwisie. Nie stosuje się do innych informacji dostarczonych dobrowolnie poprzez pocztę elektroniczną lub w inny sposób.

Informujemy, że Serwis zawiera na swojej stronie linki do innych stron. W ramach polityki prywatności nie udostępniamy tym stronom danych naszych klientów. Radzimy Użytkownikom Serwisu, aby przed korzystaniem z tych stron zapoznali się z ich polityką prywatności tych stron.

Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy tylko Serwisu www.efektywnoscsprzedazy24.pl.

Użytkownik Serwisu ma prawo zażądania kopii swoich danych osobowych przechowywanych przez Administratora Serwisu. Każde żądanie może wiązać się z opłatą administracyjną.

Odwiedziny i użytkowanie Serwisu oraz wszelkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych są przedmiotem niniejszego oświadczenia o prywatności i odpowiednich przepisów polskiego prawa.

Wszelkie zmiany dotyczące polityki prywatności będą umieszczone na stronie głównej Serwisu.

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zalecamy Użytkownikom Serwisu sprawdzanie od czasu do czasu naszego oświadczenia o prywatności.

Poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik Serwisu zgadza się na warunki niniejszej polityki prywatności.