Dlaczego warto korzystać z serwisu efektywnoscsprzedazy24.pl ?

Efektywność sprzedaży w zarządzaniu

Efektywność sprzedaży w zarządzaniu

Podstawową potrzebą osób zarządzających siecią handlową jest dostęp do bieżących informacji o sytuacji w podległych sklepach. Dane sprzedażowe, stan zapasów magazynowych są bardzo ważne i stosunkowo łatwo je uzyskać z systemów sprzedażowych POS. Do uzyskania pełnego obrazu „życia sklepu” potrzebnych jest znacznie więcej danych.

W naszej dotychczasowej praktyce często posługujemy się arkuszem oceny jakości działania sklepu. Formularz zawiera 152 pytania. Odpowiedzi odzwierciedlają sprawność funkcjonowania oraz wskazują obszary, które wymagają szczególnej uwagi.

W notatce „Potencjał sklepu” napisaliśmy, że z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, iż wyniki sklepu wyposażonego i zarządzanego optymalnie w porównaniu do punktu niedopilnowanego są do 40% wyższe. Przyjmiemy, że każde spośród 152 pytań w naszym arkuszu oceny jakości działania sklepu jest równoważne. To oznacza, że spełniając oczekiwany jeden z elementów powinniśmy uzyskać wzrost obrotów o 40/152%, czyli mniej więcej o 0,25%.

Czy to jest dużo, czy mało?

Wśród pytań pojawiają się np. następujące:

·        Czy paznokcie wszystkich pracowników są czyste i zadbane?

·        Czy posadzka przy listwach przypodłogowych jest czysta ?

·        Czy blat biurka kierownika sklepu jest uporządkowany ?

·        Czy lustra w przymierzalniach są czyste?

Jeżeli zmienimy te cztery wartości z NIE na TAK, to przełoży się to na wzrost statystycznego wyniku o 1%. W przypadku przykładowego sklepu o rocznych obrotach 2.160.000, 1% to wartość 21.600 zł!

To jest wskazówka, jak poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych, bez żadnych inwestycji, pozyskać dodatkowe środki. Może warto później, choćby ich część przeznaczyć na rozwój techniczny.

Znaczenie wprowadzenia silnego narzędzia, które dostarcza aktualnych informacji kadrze zarządzającej jest o wiele większe od powyższego przykładu. Z naszych doświadczeń wynika wprost, że po wprowadzaniu sprawnych rozwiązań informatycznych, z których użytkownicy korzystali, następował wzrost rentowności biznesu.

Celem prowadzenia działalności handlowej jest uzyskiwanie zysków, które w uproszczeniu są różnicą przychodów i kosztów. Przychody są regulowane zasadami wolnego rynku i ofertami cenowymi konkurencji. Z uwagi na powyższe szczególnego znaczenia nabiera optymalizacja kosztów. Wpływ na koszty zakupu towarów handlowych jest niewielki, gdyż one również podlegają działaniom wolnorynkowym. Wobec tego największy potencjał tkwi w obniżaniu kosztów bieżących oraz zwiększaniu przychodów poprzez umiejętną motywację pracowników oraz klientów.

W sytuacji zarządzania siecią sklepów, kiedy nie jest możliwy bezpośredni nadzór nad działaniem sklepów niezbędne jest wypracowanie zasad obiektywnego i skutecznego zarządzania.

Obserwując wyniki sprzedażowe, poziomy zatowarowania, zainteresowanie klientów ofertą handlową, badając siłę nabywczą rynku, analizując warunki pogodowe możliwe jest wyciąganie cennych wniosków.

Zastosowanie informatycznego systemu, z jednoznacznymi zaletami rozwiązania SaaS, które uwalnia klienta od znajomości IT, umożliwia szybkie analizowanie dostarczonych danych i informowania w czasie rzeczywistym użytkowników o osiąganych wynikach i wskaźnikach. Dzięki temu możliwe jest skuteczne zarządzanie i skrócenie efektu bezwładności w sytuacjach niekorzystnych. Szybkie otrzymanie raportu klasy alert pozwala na natychmiastowe podjęcie decyzji, co niejednokrotnie może przyczynić się do złagodzenia negatywnych konsekwencji.

Interesującym elementem jest fakt udostępniania, w ograniczonym zakresie informacji w skali ogólnej. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorcy planujący działania inwestycyjne uzyskają narzędzie analityczno-porównawcze, które przyczyni się do podejmowania uzasadnionych decyzji.

Nagłówek projektu UE

Wdrożenie systemu B2B automatyzującego zarządzanie sprzedażą

z użyciem kas rejestrujących

Czytaj całość…