Kalendarium działań podczas realizacji projektu

Nagłówek projektu UE

2015.12.07 – realizacja etapu V – zakończenie prac rozwojowych oraz dokumentacji

 1. Moduł opracowywania raportów. Przygotowywanie raportów wg definiowanych parametrów dla następujących obszarów informacyjnych: rejestry dokumentów, analiza marż handlowych,zestawienia towarowe z historią kartoteki towarowej w zakresie POS, rankingi sprzedaży, towarów, klientów oraz sklepów, zestawienia zakupów klientów, akcje promocyjne i rozliczanie budżetów, system punktowego premiowania i rozliczanie budżetów.
 2. Moduł zasilania hurtowni danych. Moduł zasilania danymi hurtowni danych. Dane zamykają dzienny okres rozliczeniowy i są wstępnie przetworzonymi informacjami na potrzeby raportowania w tabeli przestawnej.
 3. Moduł raportowania w tabeli przestawnej. Moduł prezentacji i obróbki danych w tabeli przestawnej w dwóch trybach: bezpośrednio w serwisie lub z użyciem lokalnego arkusza kalkulacyjnego Excel.
 4. Moduł generowania danych dla alertów. Moduł zasilania danymi tymczasowej tabeli informacyjnej w celu szybkiego reagowania w systemie alertów.
 5. Moduł automatycznej dystrybucji alertów. Moduł automatycznej dystrybucji alertów za pomocą e-mail lub sms. Dystrybucja sms wykorzystuje wysyłanie sms przez centrum wysyłki sms (opracowanie komunikacji przez funkcje API operatora) oraz awaryjny, własny serwer sms.
 6. Moduł automatycznej dystrybucji raportów. Moduł automatycznej dystrybucji raportów wykorzystuje własny serwer e-mail
 7. Reklama w wydawnictwach branżowych. Promocja rozwiązania w wydawnictwach branżowych
 8. Organizacja udziału w targach RetailShow
 9. Eksperckie tłumaczenie serwisu www.efektywnoscsprzedazy24.pl

2015.06.30 – realizacja etapu IV

 1. Moduł komunikacji rejestratora K2online z kasami Innova. Moduł komunikacyjny dla kas fisklanych firmy Innova z użyciem portu RS232C lub Ethernet
 2. Moduł komunikacji rejestratora K2online z kasami Elzab. Moduł komunikacyjny dla kas fisklanych firmy Elzab z użyciem portu RS232C lub Ethernet
 3. Moduł komunikacji rejestratora K2online z kasami Novitus. Moduł komunikacyjny dla kas fisklanych firmy Novitus z użyciem portu RS232C lub Ethernet
 4. Moduł komunikacji rejestratora K2online z kasami Torell. Moduł komunikacyjny dla kas fisklanych firmy Torell z użyciem portu RS232C lub Ethernet
 5. Moduł komunikacji rejestratora K2online z kasami Datecs. Moduł komunikacyjny dla kas fisklanych firmy Datecs z użyciem portu RS232C lub Ethernet
 6. Reklama w wydawnictwach branżowych. Promocja rozwiązania w wydawnictwach branżowych

2015.03.31 – realizacja etapu III

 1. Moduł wielojęzyczności serwisu internetowego. Serwis będzie miał możliwość działania w wielu wersjach językowych z możliwością zmiany w dowolnym momencie. W ramach projektu opracowane zostaną trzy wersje językowe: polska, angielska i niemiecka.
 2. Moduł autoryzacji – podpis elektroniczny. Zadaniem modułu podpisu elektronicznego jest autoryzacja umów, aneksów do umów, dokumentów korygujących, not księgowych przez użytkowników korzystających z e-podpisu. Moduł będzie wykorzystywał bibliotekę SDK SZAFIR autorstwa Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
 3. Biblioteka – podpis elektroniczny. Zakup biblioteki i apletu SDK SZAFIR – opłata za prawo nieograniczonego powielania.
 4. Moduł informacyjno-kontrolny dla klientów w systemie lojalnościowym. Moduł dostępny bezpośrednio w serwisie internetowym, który ma na celu informowanie klientów systemu lojalnościowego o dokonanych zdarzeniach gospodarczych, saldach punktów, promocjach oraz danych osobowych klienta.
 5. Reklama w wydawnictwach branżowych. Promocja rozwiązania w wydawnictwach branżowych
 6. Moduł eksportu danych w formacie EDI. Moduł udostępniający dane z raportów w formacie EDI
 7. Moduł biblioteki z funkcjami API. Moduł udostepniający funkcje API, które mają na celu umożliwić integrację systemu z własnymi rozwiązaniami IT klientów.

2014.12.31 – realizacja etapu II

 1. Moduł zarządzania akcjami promocyjnymi. Definiowanie akcji promocyjnych w serwisie internetowym. Mechanizm projektowania schematów akcji promocyjnych wg dostępnych kryteriów.
 2. Moduł zarządzania punktowym systemem premiowania. Definiowanie punktów dla towarów, grup towarowych i wybranych cech towarów. Punkty wykorzystywane są podczas sprzedaży.
 3. Moduł zarządzania aktywnymi sprzedażami. Definiowanie aktywnych sprzedaży w serwisie internetowym. Mechanizm projektowania schematów aktywnych sprzedaży wg dostępnych kryteriów.
 4. Moduł obsługi akcji promocyjnych, aktywnych sprzedaży i punktowego systemu premiowania w rejestratorze K2online. Moduł odpowiada za komunikację z kasą fiskalną podczas procesu sprzedaży w celu możliwości wykorzystania mechanizmów motywowania klientów.
 5. Moduł faktur i zwrotów. Moduł wystawiania faktur VAT i zwrotów do paragonów
 6. Eksperckie tłumaczenie broszury i mail promocyjnych na języki niemiecki i angielski
 7. Organizacja udziału w targach RetailShow
 8. Zaprojektowanie, wykonanie i druk broszury oraz mail promujących serwis www.efektywnoscsprzedazy24.pl

2014.08.31 – realizacja etapu I

 1. Serwis internetowy wersja START (https).  Zarządzanie słownikiem towarów, cennikami, listą klientów systemu lojalnościowego, strukturą sieci handlowej i listą pracowników
 2. Moduł systemowy zakładania kont klientów (firm). Zakładanie bazy danych, definiowanie parametrów, tworzenie kont, loginów i haseł dla administratorów, zakładanie kont w sieci VPN
 3. Webservis wersja START. Webserwis obsługujący zapytania z rejestratora K2online
 4. Moduł dystrybucji sms. Moduł realizujący zadania wysyłania raportów w formie sms
 5. Moduł dystrybucji e-mail. Moduł realizujący zadania wysyłania raportów w formie e-mail
 6. Moduł wykonania formatu PDF. Moduł zapisywania raportów w formacie PDF
 7. Moduł eksportu i importu danych w serwisie internetowym. Moduł wymiany danych między serwisem internetowym a rejestratorem K2online w serwisie internetowym
 8. Moduł eksportu i importu danych w rejestratorze K2online. Moduł wymiany danych między serwisem internetowym a rejestratorem K2online w rejestratorze K2online
 9. Moduł komunikacji rejestratora K2online z kasami POSNET. Moduł komunikacyjny dla kas fisklanych firmy POSNET z użyciem portu RS232C lub Ethernet

2014.07.28 – rozstrzygnięcie zapytania ofertowego i wybór oferenta

2014.07.17 – publikacja zapytania ofertowego

2014.06.30 – zawarcie umowy o dofinansowanie z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Nagłówek projektu UE

Wdrożenie systemu B2B automatyzującego zarządzanie sprzedażą

z użyciem kas rejestrujących

Czytaj całość…