Category Archives: Projekt UE

Schedule of actions during the implementation of the project

07/12/2015 – implementation of stage 5 – completion of research works and documentation

Report preparation module. Preparing reports according to defined parameters for the following information areas: document registers, trade margin analysis, stock summaries with the commodities file history in terms of POS, rankings of sales, goods, customers and shops, customer purchase summaries, promotional campaigns and budget settlement, system of point-based bonuses and budget settlement.

Data warehouse feeding module. Module for feeding data to a data warehouse. Data close the daily settlement period and constitute initially processed information for the purposes of reporting in a pivot table.

Reporting in a pivot table module. Module for the presenting and processing of data in a pivot table in two modes: directly on the website or with the use of a local Excel spreadsheet.

Module for generating data for alerts. Data feeding module of a temporary information table for prompt response in the system of alerts.

Automatic alert distribution module. The module of automatic distribution of alerts via email or text message. Text message distribution uses the function of sending text messages via text message dispatch centre (developing communication through the operator’s API function) and one’s own, emergency text message server.

Automatic report distribution module. The module of automatic distribution of reports uses its own email server.

Advertisement in sectoral publications. Promotion of the solution in sectoral publications

Organization of the participation in the RetailShow fair.

Expert translation of the www.efektywnoscsprzedazy24.pl website

30/06/2015 – implementation of stage 4

Module for communication between the K2online recorder and Innova cash registers. Communication module for Innova cash registers using a RS232C port or Ethernet

Module for communication between the K2online recorder and Elzab cash registers. Communication module for Elzab cash registers using a RS232C port or Ethernet

Module for communication between the K2online recorder and Novitus cash registers. Communication module for Novitus cash registers using a RS232C port or Ethernet

Module for communication between the K2online recorder and Torell cash registers. Communication module for Torell cash registers using a RS232C port or Ethernet

Module for communication between the K2online recorder and Datecs cash registers. Communication module for Datecs cash registers using a RS232C port or Ethernet

Advertisement in sectoral publications. Promotion of the solution in sectoral publications

31/03/2015 – implementation of stage 3

Multi-language module of the website. The website will have the option to be operated in many language versions and the option to switch between language versions at any time. There will be three language versions prepared as part of the project: Polish, English and German version.

Authorization module – electronic signature. The task of the electronic signature module is to authorize contracts, amendments to contracts, correcting documents and bookkeeping notes by users who use e-signature. The module will use the SDK SZAFIR library created by Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego [Electronic Signature Service Centre] SZAFIR of Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Library – electronic signature. Purchase of SDK SZAFIR library and applet – fee for the right of unrestricted duplication.

Information and control module for customers in the loyalty system. The module is available directly on the website and is intended to inform the loyalty system customers of any business events that happened, balance of points, promotions and customer’s personal data.

Advertisement in sectoral publications. Promotion of the solution in sectoral publications

Data export module in the EDI format. Module that shares data from reports in the EDI format

Library module with API functions. Module that shares API functions whose aim is to enable system integration with the customers’ own IT solutions.

31/12/2014 – implementation of stage 2

Promotional campaign management module. Defining promotional campaigns on the website. Mechanism for designing promotional campaign templates as per the available criteria.

Module for the management of point-based bonus system. Defining points for goods, groups of goods and selected properties of goods. Points are used during the sale.

Module for the management of active sales. Defining active sales on the website. Mechanism for designing active sale templates as per the available criteria.

Module for the servicing of promotional campaigns, active sales and point-based bonus system in the K2online recorder. The module is responsible for communication with cash register during the process of sale in order to enable the use of mechanisms that incentivize customers.

Invoices and returns module. Module for issuing VAT invoices and returns against receipts

Expert translation of the booklet and promotional emails into German and English

Organization of the participation in the RetailShow fair.

Designing, preparing and printing of a booklet and emails that promote the www.efektywnoscsprzedazy24.pl website

31/08/2014 – implementation of stage 1

START version of the Website (https). Managing a dictionary of goods, price lists, loyalty system customers list, chain structure and employee list

System module for setting up customer (company) accounts. Setting up data bases, defining parameters, creating accounts, administrator logins and passwords, setting up accounts in VPN network

START version of the Website. Website that services inquiries from the K2online recorder

Text message distribution module. Module that performs the tasks of sending reports as text messages

Email distribution module. Module that performs the tasks of sending reports as emails

PDF creation module. Module for recording reports in the PDF format

Data export and import module on the website. Module for the exchange of data between the website and the K2online recorder on the website

Data export and import module in the K2online recorder. Module for the exchange of data between the website and the K2online recorder in the K2online recorder

Module for communication between the K2online recorder and POSNET cash registers. Communication module for POSNET cash registers using a RS232C port or Ethernet

28/07/2014 – decision on the request for proposal and selecting the offeror

17/07/2014 – publication of the request for proposal

30/06/2014 – conclusion of the contract for co-funding with the Polish Agency for Enterprise Development

Dotacje na innowacje

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Wdrożenie systemu B2B automatyzującego zarządzanie sprzedażą z użyciem kas rejestrujących

Nazwa beneficjenta:     K2online.pl Andrzej Bochacz

Wartość projektu:     505 340,00 złotych

Udział Unii Europejskiej:     353 738,00 złotych

Okres realizacji:     2014-2015

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt UE

Wdrożenie systemu B2B automatyzującego zarządzanie sprzedażą z użyciem kas fiskalnych.

IGUE+EFRR_L-kolor

Celem projektu jest wdrożenie serwisu www.efektywnoscsprzedazy24.pl i uruchomienie w oparciu o niego usług B2B automatyzacji zarządzania sprzedażą z użyciem kas rejestrujących.

.

System realizuje następujące procesy biznesowe:

  1. ustalanie warunków handlowych i zawieranie umów,
  2. zarządzanie danymi handlowymi,
  3. zarządzanie akcjami promocyjnymi, aktywną sprzedażą, punktowym systemem sprzedaży, generowania dokumentów finansowych,
  4. przetwarzanie i raportowania danych.

Wdrożony system jest dostępny dla polskich i zagranicznych placówek handlowych. Ze względu na doświadczenie i liczne kontakty handlowe Wnioskodawcy, w pierwszej kolejności jego użytkownikami są firmy handlowe sektora odzieżowego i obuwniczego. Wnioskodawca kieruje usługi B2B nie tylko do dużych sieci handlowych, ale również do mniejszych punktów sprzedaży.

System wykorzystuje technologię podpisu elektronicznego do świadczenia usług B2B oraz elektronicznej wymiany dokumentów, eliminując całkowicie obieg dokumentacji w formie papierowej w procesie świadczenia ww. usług. W ramach relacji B2B Wnioskodawca świadczy na rzecz placówek handlowych zaawansowane usługi elektroniczne wspierające zarządzanie sprzedażą. Wszystkie usługi świadczone za pomocą systemu są realizowane w formule Software-as-a-Service. Projekt wykazuje się wysoką efektywnością ekonomiczną i energetyczną.

Według wiedzy Wnioskodawcy jest to pierwszy w Polsce system umożliwiający komunikację kas rejestrujących z platformą internetową. Bezpośrednią przyczyną powstania systemu B2B automatyzującego zarządzanie sprzedażą była zmiana przepisów fiskalnych, która wymogła na sprzedawcach tworzenie bardziej rozbudowanych opisów towarów. Trudności jakie w związku z tym firmy handlowe zgłaszały Wnioskodawcy zrodziły chęć dostarczenia im bardziej elastycznego narzędzia do modyfikacji nazw towarów i cen, a przy okazji narzędzia posiadającego funkcjonalności zaawansowanych rozwiązań wspierających zarządzanie sklepem.

Nagłówek projektu UE

Wdrożenie systemu B2B automatyzującego zarządzanie sprzedażą

z użyciem kas rejestrujących

Czytaj całość…

Subsidies for innovations

Nagłówek projektu UE

Implementation of a B2B system that automates sales management performed with cash registers

Beneficiary name  K2online.pl Andrzej Bochacz

Project value 505 340,00 złotych

European Union’s contribution 353 738,00 złotych

Implementation period 2014-2015

THE PROJECT IS CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION

FROM THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND