Ustawy i rozporządzenia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 4 LISTOPADA 2014 R. W SPRAWIE ZWOLNIEŃ Z OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI…

USTAWA Z DNIA 25 LIPCA 2014 R. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ USTAWY – ORDYNACJA PODATKOWA

USTAWA Z DNIA 7 LUTEGO 2014 R. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

USTAWA Z DNIA 8 LISTOPADA 2013 R. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 27 SIERPNIA 2013 R. W SPRAWIE KRYTERIÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH…

USTAWA Z DNIA 26 LIPCA 2013 R. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 14 MARCA 2013 R. W SPRAWIE KAS REJESTRUJĄCYCH

USTAWA Z DNIA 12 GRUDNIA 2012 R. O ZMIANIE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 11 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZWOLNIEŃ Z OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI…

USTAWA Z DNIA 7 GRUDNIA 2012 R. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 24 CZERWCA 2011 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KRYTERIÓW I WARUNKÓW…

USTAWA Z DNIA 9 CZERWCA 2011 R. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

USTAWA Z DNIA 18 MARCA 2011 R. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ USTAWY – PRAWO O MIARACH

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 27 GRUDNIA 2010 R. W SPRAWIE ODLICZANIA I ZWROTU KWOT WYDATKOWANYCH NA ZAKUP…

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 23 GRUDNIA 2010 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KRYTERIÓW…